English

Ing. Eva Hyánková, Ph.D. – seznam publikací

2013

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E., Vliv umístění rozrážecí stěny v komoře septiku na odtokové parametry, příspěvek na konferenci ČOV pro objekty v horách Přírodní řešení nebo high tech?, ISBN 978-80-214-4746-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2007

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E., Přírodní technologie čištění pro málo znečištěné odpadní vody, příspěvek na konferenci Sborník přednášek odborného semináře "Decentralizované nakládání s odpadními vodami", ISBN 80-86020-53-3, ARDEC, s.r.o., Brno, 2007

2006

 1. HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J.; ŠÁLEK, J., Poznatky z výzkumu evapotranspirace mokřadních porostů, příspěvek na konferenci Říční krajina 4, ISBN 80-244-1495-3, Olomouc, Olomouc, 2006
 2. HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J., The Knowledge Based on the Research of the Filtration Properties of the Filter Media and on the Determination of Clogging Causes, příspěvek na konferenci 10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, ISBN 989-20-0361-6, Lisabon, 2006

2005

 1. HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Kolmatace ve vegetačních kořenových čistírnách a její vliv na životnost zařízení, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod IV, ISBN 80-214-3023-0, FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 2. HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Prognóza kolmace umělých mokřadů, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2005
 3. ŠÁLEK, J.; HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M., Poznatky z provozního výzkumu půdních filtrů s vegetací, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství v krajině, ISBN 80-01-03326-0, ČVUT Praha, Černice, 2005
 4. HYÁNKOVÁ, E., Vegetační kořenové čistírny - kolmatace a prognóza životnosti, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství krajiny, ISBN 80-01-03326-0, ČVUT Praha, Černice, 2005
 5. ŠÁLEK, J., ROZKOŠNÝ, M., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., The knowledge gained by the research of the substrate clogging of natural and artificial types of wetland, příspěvek na konferenci International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control, Niels De Pauw, Filip Tack, Gent, 2005
 6. ŠÁLEK, J.; ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E., Function of natural and constructed wetlands in the nutrient removal process with a focus on the ammonia nitrogen, příspěvek na konferenci International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control, Niels De Pauw, Filip Tack, Gent, 2005
 7. ŠÁLEK, J.; HYÁNKOVÁ, E.; MALÝ, J., Utilization of closed capped landfills for leachate recirculation, příspěvek na konferenci Enviro Nitra 2005, ISBN 80-8069-507-5, SPU Nitra, Nitra, 2005
 8. HYÁNKOVÁ, E.; ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Clogging in waste water treatment plants used natural ways for cleaning of polluted water, příspěvek na konferenci Enviro Nitra 2005, ISBN 80-8069-507-5, SPU Nitra, Nitra, 2005

2004

 1. CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J., 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků, , ISBN 80-7204-360-9, Brno, 2004
 2. HYÁNKOVÁ, E., Výsledky poloprovozního a provozního výzkumu kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004 - sborník příspěvků, ISBN 80-7204-360-9, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 3. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Výzkum kolmace filtračního prostředí v aluviích, příspěvek na konferenci Říční krajina 2004, ISBN 80-244-0942-9, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc, 2004
 4. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Poznatky z výzkumu kolmace filtračního prostředí zemních filtrů, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Odpadové vody 2004, ISBN 80-89088-33-3, AČE SR, Nitra, 2004
 5. ŠÁLEK, J., MALÝ, J., HYÁNKOVÁ, E., ROZKOŠNÝ, M., ŠTENCEL, M., Přírodní způsoby čištění odpadních vod druhé generace, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Odpadové vody 2004, ISBN 80-89088-33-3, AČE SR, Tatranské Zruby, 2004
 6. HYÁNKOVÁ, E., Výzkum kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2004, ISBN 80-214-2560-1, FAST VUT Brno, Brno, 2004

2003

 1. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., Poznatky z výzkumu kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren s vertikálním prouděním, příspěvek na konferenci 3. vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, FAST VUT Brno, Brno, 2003
 2. HYÁNKOVÁ, E., Vegetační kořenové čistírny odpadních vod – problematika kolmace, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství 2003, ISBN 80-01-02844-5, ČVUT Praha, Praha, 2003
 3. HYÁNKOVÁ, E., Použití fyzikálního modelu s horizontálním průtokem při výzkumu kolmace ve vegetačních kořenových čistírnách., příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění odpadních vod III, ISBN 80-214-2474-5, FAST VUT Brno, Brno, 2003
 4. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., Příčiny kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren a metody prevence., příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění odpadních vod III, ISBN 80-214-2474-5, FAST VUT Brno, Brno, 2003
 5. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., ŠTENCEL, M., Netradiční způsoby řešení vodního hospodářství krajiny, příspěvek na konferenci Nové trendy v karjinnej ekológii, ISBN 80-223-1876-0, Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava, 2003
 6. PROKEŠOVÁ, L., HYÁNKOVÁ, E., Problematika řešení vegetačních kořenových čistíren, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Venkovská krajina, ISBN 80-239-0763-8, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2003
 7. HYÁNKOVÁ, E., Model research of filtration media clogging in reed bed treatment plants, příspěvek na konferenci International Conference of Water Service Science ICWSS 2003, ISBN 80-214-2358-7, VUT Brno, Brno, 2003
 8. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., PROKEŠOVÁ, L., ŠTENCEL, M., Vývoj vegetačních čistíren druhé generace, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1335-2563, 2003
 9. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., ŠTENCEL, M., Non-traditional ways of solving the landscape water management, článek v Ekológia, ISSN 1335-342X, 2003

2002

 1. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., Fyzikální vlastnosti filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren odpadních vod, kapitola v Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/2002, ISBN 80-214-2251-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2002
 2. ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., HYÁNKOVÁ, E., Těsnění biologických nádrží, příspěvek na konferenci Stabilizační a dešťové nádrže, ISBN 80-214-2218-1, FAST VUT, Brno, 2002

2001

 1. HYÁNKOVÁ, E., Poznatky z výzkumu kolmace filtračních náplní vegetačních kořenových čistíren, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských systémů, ISBN 80-214-2033-2, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 2. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., Modelový výzkum kolmace filtračního prostředí, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění odpadních vod II., ISBN 80-214-1862-1, VUT v Brně, FAST, ÚVHK - Kabinet životního prostředí, Brno, 2001
 3. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., Přírodní čistící procesy v krajině a jejich vliv na jakost vody, příspěvek na konferenci EKOTREND - trvale udržitelný rozvoj, ISBN 80-7040-487-6, JČU Zemědělská fakulta, České Budějovice, 2001

2000

 1. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., Kolmatace ve filtračním prostředí vegetačních čistíren, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů - výsledky výzkumu v roce 2000, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2000
 2. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., Poznatky z výzkumu kolmace mokřadního prostředí, příspěvek na konferenci Mokřady 2000, ISBN 80-86143-20-1, CHKO Litovelské Pomoraví, Olomouc, 2000
 3. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., Filtrační prostředí vegetačních kořenových čistíren, vlastnosti a možnosti jeho narušení, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1463-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2000

1999

 1. HYÁNKOVÁ, E., Nové směry v řešení vegetačních kořenových čistíren, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Neuveden, 1999
 2. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., Poznatky z výzkumu filtračního prostředí vegetační čistírny, příspěvek na konferenci 11 th International Scientific Conference, FAST VUT, Brno, 1999
 3. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., Využití přírodních způsobů čištění při ochraně nádrží na pitnou vodu, příspěvek na konferenci Pitná voda z údolních nádrží, x, Tábor, 1999
 4. ŠÁLEK, J., FADRUS, H., HYÁNKOVÁ, E., Vlastnosti filtračních materiálů pro přírodní způsoby čištění odpadních vod v krajině, příspěvek na konferenci Krajina, meliorace a vodní hospodářství na přelomu tisíciletí, VUT, MZLU, ICID, Brno, 1999

1998

 1. ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., HANZL, T., Stanovení fyzikálních vlastností filtračních materiálů vegetačních kořenových čistíren, příspěvek na konferenci Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren, ISBN 80-214-1265-8, FAST VUT, Brno, 1998

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný