English

Pedagogické rady

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. – předseda
 2. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 3. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 4. doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
 5. RNDr. Jana Slaběňáková
 6. Ing. Jindřich Woytela
 1. vedoucí oborů:

Žádný člen

 1. vedoucí oborů:

Žádný člen

 1. vedoucí oborů:
 2. předsedové oborových doktorských rad:

Pro studijní obory:

Oborová rada DSP – Management stavebnictví

 1. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. – předseda oborové rady
 2. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.
 3. doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.
 4. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 5. doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc.
 6. doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.
 7. prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 8. Ing. Pavel Kocanda, Ph.D.
 9. prof. ing. Vojtěch Koráb, MBA
 10. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
 11. doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
 12. Ing. et Ing. Eva Burešová

Oborová rada DSP – Geodézie a kartografie

 1. prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. – předseda oborové rady
 2. doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.
 3. prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
 4. doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.
 5. doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.
 6. doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
 7. prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.
 8. doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
 9. prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 10. prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D.
 11. prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
 12. Ing. Karel Sukup, CSc.
 13. Ing. Michal Buday