English

Pedagogické rady

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – předseda
 2. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 3. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 4. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.
 5. Ing. Michaela Šmídková
 1. vedoucí oborů:
 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – předseda
 2. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 3. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.
 4. doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
 5. Ing. et Ing. Michaela Dvořáková
 6. Ing. Veronika Ondryášová
 7. Ing. Lukáš Rundt
 8. Ing. Michaela Šmídková
 1. vedoucí oborů:
 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – předseda
 2. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 3. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 4. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.
 1. vedoucí oborů:
 2. předsedové oborových doktorských rad:

Pro studijní obory:

Oborová rada DSP – Management stavebnictví

 1. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. – předseda oborové rady
 2. doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. – místopředseda oborové rady
 3. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.
 4. doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.
 5. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 6. doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.
 7. prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 8. prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 9. prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
 10. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
 11. doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
 12. Ing. et Ing. Martin Skalický, Ph.D.

Oborová rada DSP – Pozemní stavby

 1. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. – předseda oborové rady
 2. doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. – místopředseda oborové rady
 3. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 4. prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
 5. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.
 6. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
 7. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
 8. doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
 9. prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 10. Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
 11. Ing. Marek Šulák
 12. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
 13. doc. Ing. Karel Tuza, CSc.
 14. Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D.

Oborová rada DSP – Geodézie a kartografie

 1. prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – předseda oborové rady
 2. prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. – místopředseda oborové rady
 3. doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.
 4. prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
 5. doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.
 6. doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc.
 7. doc. Ing. Josef Weigel, CSc.
 8. prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 9. prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D.
 10. prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
 11. Ing. et Ing. Stanislava Dermeková
 12. Ing. Petra Kalvodová, Ph.D.

Oborová rada DSP – Vodní hospodářství a vodní stavby

 1. prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA – předseda oborové rady
 2. prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – místopředseda oborové rady
 3. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 4. doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
 5. prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.
 6. prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
 7. prof. Ing. Jan Šulc, CSc.
 8. doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
 9. Ing. Karel Drbal, Ph.D.
 10. Ing. Petr Prax, Ph.D.
 11. doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
 12. Ing. Daniel Polášek

Oborová rada DSP – Fyz. a st. mat. inženýrství

 1. prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. – předseda oborové rady
 2. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. – místopředseda oborové rady
 3. prof. Ing. Jiří Adámek, CSc.
 4. doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
 5. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 6. prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
 7. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
 8. doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.
 9. Ing. Václav Brož, CSc.
 10. Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA
 11. doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
 12. Ing. Jana Stachová