English

Proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Proděkan
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.