English

Proděkan pro rozvoj fakulty a marketing

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

doc. Ing. Ladislav KLUSÁČEK, CSc.

Proděkan
doc. Ing. Ladislav KLUSÁČEK, CSc.

Vědecké a odborné zaměření

Stavební průzkum a diagnostika konstrukcí s návrhy na efektivní zesilování, stabilizaci a statickou sanaci v oblasti mostů, průmyslových staveb, památkových objektů, kostelů, radnic; zatížitelnost stávajících mostů, rekonstrukce a záchrana památek, zesilování konstrukcí předpětím obecně, navrhování a posuzování železobetonových a předpjatých konstrukcí; vývoj konstrukčních detailů.

Délka praxe v oboru: 32 let

Zahraniční publikace – časopisy, konference v cizím jazyce29
Domácí publikace – celostátní časopisy, konference138
Zahraniční patent1
Český patent4
Spoluřešitel výzkumného záměru nebo výzkumného projektu4
Řešitel projektů smluvního výzkumu45
Znalecké posudky, z toho 3 mosty6
Ověřené technologie3
  • Statické zajištění věže radnice ve Vyškově.
  • Oprava mostu přes Bečvu ve Vsetíně – část zesílení žb. spojité desky o dvou polích na zatěžovací třídu A.
  • Statické zajištění zahradní lodžie ve Vyškově.
  • Rekonstrukce mostu 11-061 v obci Rybná nad Zdobicí – rekonstrukce a zesílení zděného kamenného klenbového mostu dodatečným příčným předpínáním.
  • Zesílení jeřábové dráhy v Siemens Drásov.
  • Zesílení střešních vazníků dvoulodní haly volnými kabely, SCHOTT Lanškroun.
  • Autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru Mosty a inženýrské konstrukce od r. 2005.
  • Člen přípravného výboru konference MOSTY 20xx od r. 2008.
  • Člen soutěžní poroty architektonicko-urbanistické soutěže na zpracování NÁVRHU TYRŠOVA MOSTU PŘES ŘEKU BEČVU v Přerově.