English

prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc.

Děkan
prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc.

Vědecké a odborné zaměření

Problematika ocelových konstrukcí a konstrukcí kombinovaných z oceli a betonu, matematického modelování ocelových konstrukcí a jejich částí, interakce ocelové konstrukcí a podloží se zaměřením na působení ocelových lepených kotev do betonu a zdiva, optimalizace stavebních konstrukcí, experimentální ověřování prvků a dílců nosných konstrukcí.

Délka praxe v oboru: 27 let

Zahraniční – časopisy, konference v cizím jazyce18
Domácí publikace - celostátní časopisy, konference76
Řešené výzkumné projekty 4
Řešené projekty ESF 1
  • Rekonstrukce zámeckého skleníku v Lednici,
  • Ocelové konstrukce v areálu BOBY Brno,
  • Správní centrum JIHOMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s., BRNO,
  • Seizmický projekt potrubních tras v JE Mochovce,
  • Projekt of steel construction One 24-partion aggregate silo.
  • Autorizovaný inženýr v oborech Mosty a inženýrské konstrukce a Statika a dynamika staveb,
  • Rada studijních programů - předseda,
  • Rada doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby - člen,
  • Komise pro státní doktorské zkoušky na oboru Pozemní stavby, proděkan FAST - člen.