English

Proděkan pro strategický rozvoj

pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022

prof. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc.

Proděkan
prof. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc.

Vědecké a odborné zaměření

Problematika dřevostaveb, střešních konstrukcí staveb tj. dřevěných nosných konstrukcí i povlakových a skládaných krytin, poruchy a rekonstrukce staveb se zaměřením na sanaci vlhkosti zdiva, aplikace možného využití mikrovlnného záření ve stavební praxi.
Školitel DSP – obor Teorie konstrukcí pozemních staveb – Ph.D. - 7 absolventů

Délka praxe v oboru: 30 let

Zahraniční (časopisy a konference v cizím jazyce)28
Tuzemské (celostátní časopisy, konference) 88
Výzkumné projekty (řešitel, spoluřešitel) 12
Užitné vzory a patenty 6
  • Rekonstrukce a dostavba letiště Brno-Tuřany – výstavba budovy odbavovacího terminálu, Brno 2005-06, udělena cena Stavba Jm kraje 2007, Stavba roku 2007
  • Bazénová hala Brno-Kohoutovice – část PD pro stavební povolení a pro provedení stavby
  • Výzkumné centrum Josefa Ressla pro LF MZLU Brno
  • Zařízení pro sledování šíření vlhkosti. Původci: ŠKRAMLIK, Jan, MOUDRÝ, Ivan, ŠŤASTNÍK, Stanislav, NOVOTNÝ, Miloslav – užitný vzor v SRN – Gebrauchmuster Nr.20 2007 008 307, zapsáno 07.05.2007
  • Verfahren zur Ermittlung der Feuchtigkeitbewegung in porosen Stižen und Vorrichtung zu derer Durchfuhrung. Původci: ŠKRAMLIK, Jan, MOUDRÝ, Ivan, ŠŤASTNÍK, Stanislav, NOVOTNÝ, Miloslav – Europaische Patentanmeldung – EP 1 918 696 A2 – Patentblatt 2008/19 – 07.05.2008
Člen WTA CZ – 2006 vědecký tajemník 1999
Autorizovaný Ing. - obor Pozemní stavby 1994
Dozorčí rada ČKAIT - člen 1999 - 2004
Dozorčí komise ČKAIT Brno – předseda 2004
Soudní znalec pro obor stavebnictví 1997