MIROSLAV VOŘECHOVSKÝ
English flag English

Home

Domů, kontakt
Curriculum Vitae
Publikace
Inženýrská praxe
Záliby

FREET
SMARTedt
Bundle
RC-lifetime
HLHS

Freet – příklady
Výuková videa
[CNW:Counter]

Foto of Vorechovsky

Profesor, vědec

prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.
Ústav stavební mechaniky
Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 95
602 00 Brno


Tel: +420 5 4114 7370
Fax: +420 5 4124 0994
E-mail: Vorechovsky.ME-mail addressvut.cz


Researcher ID: A-1759-2010
OrcID: 0000-0002-3366-5557
Scopus ID: 9633063900
Google Scholar

Miroslav Vořechovský slouží jako Fulbright Honorary Ambassador na VUT v Brně.

Výzkum

Dr. Vořechovský se zaměřuje na náročná témata vyjmenovaná níže. Více informací viz. profesní životopis (v angličtině). Zdroje financování současného výzkumu jsou vyjmenovány tamtéž. Nelineární lomová mechanika se zaměřením na stochastické aspekty. Vlivy velikosti/měřítka (rozměrový efekt) konstrukcí na pevnost a jiné charakteristiky.
Chování vláken, svazků a kompozitů vyztužených vlákny.
Pokročilé metody spolehlivostního inženýrství, prostředky matematické statistiky (náhodné veličiny, náhodná pole a procesy, teorie extrémních hodnot) ve spojení s metodami nelineární lomové mechaniky (studium chování kvazikřehkých konstrukcí/materiálů).
Metody stochastické optimalizace, bezpečnost a spolehlivost konstrukcí, stochastické výpočetní metody, simulační metody typu Monte Carlo, genetické algoritmy.
Programování a vývoj software.Přehrada Malpasset před a po katastrofálním selhání v r. 1956 (Francie, 2.12. ve 21:15 hod.).
Malpasset dam before failure
Malpasset dam after failure
Both figures were obtained at RWTH Aachen, Germany within the framework of my cooperation with Dr. Chudoba. Sponsored by the German research foundation (DFG) in context of the Collaborative Research Center 532.
Microspe photo
Fotografie z elektonového mikroskopu zachycující řez kompozitem vyztuženým skelnými vlákny.
Testing specimen
Svazek po tahové zkoušce.
Realizace náhodného pole pro modelování prostorově proměnslivé lokální pevnosti materiálu u vzorku zatěžovaného 4-bodovým ohybem společně s odpovídajícími trhlinami.
Random Fields
Příklad dvou relazací dvou vzájemně korelovaných náhodných polí. Pro simulaci byly použity pokročilé metody typu MOnte Carlo (Latin Hypercube Sampling) spolčně s ortogonální transformací kovarianční matice.
Random Fields

Aktualizováno 06-06-07 Copyright © Miroslav Vořechovský