Seminář PROBLÉMY LOMOVÉ MECHANIKY IV.

John C. Radon Seminář byl věnován prof. Johnu C. Radonovi, Imperial College London, u příležitosti jeho životního jubilea.

8. června 2004, Ústav fyziky materiálů AV ČR a Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

Z 204 1904, GA ČR 103/03/1350 a CEZ J22/98: 261100009

Luboš Náhlík Zdeněk Knésl, Zbyněk Keršner Pavel Bareš Jan Klimeš Tomáš Vysloužil Pavel Hutař
Stanislav Seitl kuloárová diskuse kuloárová diskuse kuloárová diskuse kuloárová diskuse kuloárová diskuse
kuloárová diskuse kuloárová diskuse kuloárová diskuse kuloárová diskuse kuloárová diskuse kuloárová diskuse
Miroslav Vořechovský Petr Frantík Dita Matesová Ladislav Řoutil Radek Urbiš Libor Vlček
(c) Petr Frantík 2004

Program semináře -- progplm4.pdf.

Příspěvky ve sborníku:

Pavel Bareš
Modelování vlastností specifické třídy bi-materiálových těles s ohledem na řešení úloh lomové mechaniky

Jiří Brožovský, Lenka Lausová, Vladimíra Michalcová
Zjednodušený 3D model materiálu pro maltu

Petr Frantík
Jednoduchý model lomu trámce

Pavel Hutař
Výpočet T-napětí pomocí metody posunutých uzlových bodů

Jan Klimeš, Hynek Hadraba
Popis šíření trhlin přes rozhraní Al2O3 / ZrO2 keramiky

David Lehký, Ladislav Řoutil
Metody stanovení parametrů dvouexponenciálního modelu l-d diagramu

Dita Matesová
Effect of polypropylene (PP) fibers on fire resistance of cement-based composites

Luboš Náhlík
Modelování šíření trhlin přes rozhraní dvou materiálů (vyžádaná přednáška)

Stanislav Seitl
Problematika výpočtu T-napětí v 3D tělesech

Radek Urbiš, Ralf Müller
Interaction between a crack and 180°-domain wall in piezoelectric materials

Tomáš Vysloužil
Výpočet faktoru intenzity napětí vzorku vláknového kompozitu s šípovým vrubem namáhaného tříbodovým ohybem

Miroslav Vořechovský
Statistical alternatives of combined size effect on nominal strength for structures failing at crack initiation (vyžádaná přednáška)

Libor Vlček, Vladislav Kozák
Změna mikromechanických parametrů při modelování stabilního růstu trhliny


Kontaktní osoby

Zdeněk Knésl   knesl@ipm.cz   Zbyněk Keršner   kersner.z@fce.vutbr.cz
        

Ilustrace

Jana Kolmačková a Petr Frantík