Jan Eliáš

professor at Brno University of Technology
   Institute of Structural Mechanics
Faculty of Civil Engineering
Brno University of Technology
   Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czechia
   jan.elias@vut.cz
   +420 541 14 7132
   List of publications
   Curriculum Vitae (link to pdf)
   OAS
   Projects
   Students
   Výuka
   Spolupráce s partnery z praxe
   Výuková videa
   Structural Mechanics Seminars

  List of publications

ISI journal articles

password (heslo in Czech) that allows you to download articles is jan

Theses

  OAS project

Open Academic Solver

 • open source solver of mechanical and multiphysical problems
 • developed in cooperation with colleagues at the Institute of Structural Mechanics
 • source code & documentation
 • features: implicit solver of transient and steady state phenomena, finite element method, discrete methods, LDPM, mechanical and mass transport coupling, FE2 homogenization

  Projects

Current projects

Concluded projects

  Prospective students (pro zájemce o studium mechaniky)

Hledám nadané pracovité studenty pro dlouhodobější spolupráci na výzkumu. Začít je možné v kterémkoliv ročníku studia. Složitost a časovou náročnost je možné přizpůsobit. Předpokládaným výstupem je diplomová či bakalářská práce, případně články na domácích a zahraničních konferecích či v zahraničních časopisech.

Požadavky
 • pracovitost a samostatnost
 • ochota učit se nové věci
 • ochota číst (české a především anglické) texty
 • rozumné matematické znalosti
 • základy programování (možné doučit se za pochodu)
 • a snad i trocha nadšení ...
Nabízená témata pro bakalářské a diplomové práce Topics for Ph.D. students

Obhájené studentské práce

Středoškolská odborná činnost

Bakalářská práce

Diplomová práce

Disertační práce

  Výuka

Základy stavební mechaniky

zadání a řešení zkoušky: 2018/I 2018/II 2018/III 2019/I 2019/II 2019/III 2020/I 2020/II 2020/III 2020/IV 2022/I 2022/II 2022/III 2023/I 2023/II 2023/III 2024/I 2024/II 2024/III

Metoda konečných prvků

podklady ke cvičením (verze 2, únor 2018) pdf

Spolehlivost

návodné příklady: pdf
prezentace (pdf): 01 02 03 04 05 06 07 08 09
presentations (pdf): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kurz LaTeXu

Na začátku letního semestru (polovina února) jsme organizovali s kolegou Václavem Sadílkem krátký kurz LaTeXu. Jedná se o profesionální sázecí systém, pomocí něhož je možno vytvářet dokumenty (diplomky, disertace, články nebo cokoliv dalšího) ve vysoké typografické kvalitě. V roce 2020 byl kurz nahrazen webinářem, pro který jsme s Václavem Sadílkem a Josefem Květoněm přichystali následující podklady: zip. Další informace lze nalézt na stránkách kurzu.

  Spolupráce s partnery z praxe

Automatizované softwarové řešení statických, dynamických nebo multi-fyzikálních úloh připravené na míru Vaší firmě

Hledám partnery z praxe, kteří mají zájem o
 • automatizace rutinních, často se opakujících činností - například automatizované návrhy konstrukcí podle norem
 • optimalizace konstrukcí a konstrukčních částí
 • návrh a vývoj specializovaných řešičů založených na metodě konečných prvků či metodě konečných objemů
 • vývoj softwaru a personalizované řešení inženýrských úloh


Nabízím dlouholeté zkušenosti z oblasti výpočtové mechaniky, optimalizace a vývoje inženýrského softwaru pro praktické aplikace, případně pro úlohy na pomezí výzkumu a praxe. Ačkoliv se převážně věnuji výzkumné činnosti, bude mi ctí spolupracovat na řešení praktických problémů, se kterými se potýká Vaše firma.

Předchozí aplikační projekty

Identifikační číslo (IČ) 08534942