English

Zasedání Průmyslové rady Fakulty stavební VUT v Brně

se konalo
13. června 2017 od 13 hod.


v gesci firmy PŘEMYSL VESELÝ stavení a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno

Program:

  1. 13.00 – 14.00Zahájení, oběd
  2. 14.00 – 14.10Přijetí společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavení a inženýrská činnost s.r.o. do Průmyslové rady FAST VUT v Brně
  3. 14.10 – 15.00Jednání Průmyslové rady
    • Prezentace novinek z FAST VUT
    • Diskuze
    • Závěr
  4. 15.00Řízená ochutnávka vín, bilaterální jednání

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
Děkan FAST VUT