English

PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

2018–2022

Seznam členů platný ke 14. 9. 2018

INTERNÍ ČLENOVÉ

 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – děkan, předseda PR FAST VUT v Brně
 2. doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA – místopředseda PR FAST VUT v Brně
 3. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – ředitel Centra AdMaS
 4. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 5. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 6. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 7. doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 8. Ing. Oldřich Šašinka, MBA – tajemník Fakulty stavební VUT v Brně

EXTERNÍ ČLENOVÉ

 1. Bc. Jaromír Baláž – JB Stavební, s.r.o.
 2. Ing. Zdeněk Bílek, MBA – SIKA CZ, s.r.o.
 3. Ing. arch. Klára Bukolská – VELUX Česká republika, s.r.o.
 4. Ing. Pavel Čada, Ph.D. – E.ON Česká republika, s.r.o.
 5. Ing. Zdeněk Donát, Ph.D. – PRAGIS, a.s.
 6. Ing. Miloš Filip – PREFA KOMPOZITY, s.r.o
 7. Ing. Lubomír Fojtů – Ředitelství vodních cest ČR
 8. MVDr. Václav Gargulák – Povodí Moravy, s.p.
 9. Ing. Lubomír Gloc – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 10. Ing. Radomír Hanák – SUDOP Brno, s.r.o.
 11. Ing. Michal Holák – PREFA Brno a.s.
 12. Michal Hrdlička – PSJ, a.s.
 13. Ing. Eduard Hrouzek – IMOS Brno, a.s.
 14. Ing. Karel Chuděj – Českomoravský cement, a.s.
 15. Ing. Aleš Jakubík – Redrock Construction s.r.o.
 16. Ing. Pavel Jankůj – SILNICE Group a.s.
 17. Ing. Radek Jelínek – Kovoprojekta Brno, a.s.
 18. Ing. arch. Radoslav Kobza – Arch.Design
 19. Ing. Pavel Krejčí – KOMFORT, a.s.
 20. Ing. Zbyšek Kubíček – ZLÍNSTAV, a.s.
 21. Ing. Pavel Kutálek – AQUATIS a.s.
 22. Ing. Zdeněk Láska – GB-geodezie, s.r.o.
 23. Bc. Vladimír Lesovský – SWIETELSKY stavební, s.r.o
 24. Ing. Pavel Loutocký – Magistrát města Brna
 25. Ing. Radek Lukáš – STAVOS Brno, a.s.
 26. Ing. Michal Malásek – UNISTAV, a.s.
 27. Ing. Zdeněk Mička – Metrostav a.s.
 28. Petr Polický – ESOX Brno
 29. Jiří Procházka, MBA – OHL ŽS, a.s.
 30. Ing. Miroslav Procházka – Technický a zkušební ústav stavební Brno
 31. Ing. Jan Prokeš, Ph.D. – Prefa Kompozity a.s.
 32. Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. – TONDACH Česká republika s.r.o.
 33. Ing. Bohuslav Slánský – Skanska a.s.
 34. Ing. Marek Smolka, MBA – DT - vyhýbkárna astrojírna, s.r.o.
 35. Ing. Jan Spevak – ŽPSV, a.s.
 36. Ing. Josef Suchomela – DOSTING, spol. s.r.o.
 37. Ing. Lubomír Šabatka, CSc. – IDEA Statica, s.r.o.
 38. Ing. Martin Školoud – INTAR, a.s.
 39. doc. Ing. Karel Tuza, CSc. – A PLUS Brno, a.s.
 40. Ing. Přemysl Veselý – PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
 41. Ing. Martin Videczký – Veletrhy Brno, a.s.
 42. Ing. Petr Vokřál – Kancelář primátora města Brna