English

PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

pro funkční období od 15. 5. 2014 do 31. 1. 2018

INTERNÍ ČLENOVÉ

 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – předseda prům. rady – děkan Fakulty stavební VUT v Brně
 2. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 3. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – ředitel Centra AdMaS
 4. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 5. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 6. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 7. doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. – proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 8. Ing. Oldřich Šašinka, MBA – tajemník Fakulty stavební VUT v Brně

EXTERNÍ ČLENOVÉ

 1. Povodí Moravy, s.p.
 2. UNISTAV CONSTRUCTIONS a.s.
 3. STAVOS Brno, a.s.
 4. Ing. Zdeněk Bílek, MBA – SIKA CZ, s.r.o.
 5. Ing. arch. Klára Bukolská – VELUX Česká republika, s.r.o.
 6. Ing. Pavel Čada, Ph.D. – E.ON Česká republika, s.r.o.
 7. Ing. Zdeněk Donát, Ph.D. – PRAGIS, a.s.
 8. Ing. Lubomír Gloc – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 9. Milan Halouzka – D.I.S., spol. s.r.o.
 10. Ing. Eduard Hrouzek – IMOS Brno, a.s.
 11. Ing. Karel Chuděj – Českomoravský cement, a.s.
 12. Ing. Aleš Jakubík – Redrock Construction s.r.o.
 13. Ing. arch. Radoslav Kobza – Arch.Design
 14. Ing. Pavel Krejčí – KOMFORT, a.s.
 15. Ing. Zbyšek Kubíček – ZLÍNSTAV, a.s.
 16. Ing. Petr Kučerňák – KOVOPROJEKTA Brno, a.s.
 17. Ing. Pavel Kutálek – AQUATIS a.s.
 18. Ing. Pavel Loutocký – Magistrát města Brna
 19. Ing. Zdeněk Mička – Metrostav a.s.
 20. Ing. Tomáš Nossek – OHL ŽS Brno, a.s.
 21. Petr Polický – ESOX Brno
 22. Ing. Miroslav Procházka – Technický a zkušební ústav stavební Brno
 23. Ing. Karel Pukl – SUDOP Brno, spol. s r.o.
 24. Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. – TONDACH Česká republika s.r.o.
 25. Ing. Bohuslav Slánský – Skanska a.s.
 26. Ing. Jaroslav Starosta – PREFA Brno, a.s.
 27. Ing. Josef Suchomela – DOSTING, spol. s.r.o.
 28. Ing. Martin Školoud – INTAR, a.s.
 29. doc. Ing. Karel Tuza, CSc. – A PLUS Brno, a.s.
 30. Ing. František Vaculík – PSJ Jihlava
 31. Ing. Přemysl Veselý – PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
 32. Ing. Petr Vokřál – Primátor města Brna