English

Tématické okruhy pro přijímací zkoušky


NMSP Stavební inženýrství

OBOR:

S

K

M

V

E

R

Matematika MAT MAT MAT MAT MAT MAT
Stavební mechanika, pružnost a pevnost, pružnost a plasticita a statika STM-S STM-K STM-M STM-V STM-E STM-R
Oborové odborné předměty ODB-S ODB-K ODB-M ODB-V ODB-E ODB-R

NMSP Geodézie a kartografie

 

G

  ODB-G

NMSP Městské inženýrství

 

ME

  ODB-ME

Zkratky oborů:

E - Management stavebnictví, G - Geodézie a kartografie, K - Konstrukce a dopravní stavby, M - Stavebně materiálové inženýrství, R - Realizace staveb, S - Pozemní stavby a V - Vodní hospodářství a vodní stavby.