English

ZADÁNÍ Z PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE STUDIU NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Na této stránce jsou uvedeny testy a zadání z přijímacích zkoušek ke studiu navazujících magisterských studijních programů (NMSP) na Fakultě stavební VUT v Brně v minulých letech. Nemusíme zajisté zdůrazňovat, že řešení jednotlivých úloh, uvedené ve zveřejněných testech, v "ostrých" testech nenajdete.

NMSP Stavební inženýrství

OBORY
S K M V E R
Pozemní stavby Konstrukce
a dopravní stavby
Stavebně
materiálové inž.
Vodní hospodářství a vodní stavby Management stavebnictví Realizace staveb
VZOROVÝ TEST VZOROVÝ TEST VZOROVÝ TEST VZOROVÝ TEST VZOROVÝ TEST VZOROVÝ TEST

 

NMSP Geodézie a kartografie

OBORY
GK          
Geodézie
a kartografie
         
VZOROVÝ TEST          

 

NMSP Městské inženýrství

OBORY
MI          
Městské
inženýrství
         
VZOROVÝ TEST