English

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP

Směrnice pro přijímací řízení do navazujících studijních programů Geodézie a kartografie (prezenční forma studia s výukou v českém jazyce), Stavební inženýrství (prezenční i kombinovaná forma studia s výukou v českém jazyce), Civil Engineering (prezenční forma studia, s výukou v anglickém jazyce) pro akademický rok 2013-2014, byla schválena Akademickým senátem Fakulty stavební VUT v Brně dne 11. 12. 2013:

Směrnice pro přijímací řízení do navazujících studijních programů Architektura a rozvoj sídel (ARS) (s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce) pro akademický rok 2014-2015, byla schválena Akademickým senátem Fakulty stavební VUT v Brně dne 20. 11. 2013:

Přihlášky ke studiu se přijímají od 15. 12. 2013 do 15. 04. 2014. V souvislosti s tímto přijímacím řízením si prosím přečtěte informace v aktualitách přijímacího řízení.