VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
menu
OBECNÉ INFORMACE
pro uchazeče o studium
Informace pro uchazeče o studium arrow-left 
Jak se stát studentem FAST VUT v Brně arrow-left 
Dny otevřených dveří na FAST VUT v Brně arrow-left 
BAKALÁŘSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se BSP arrow-left 
Akreditované BSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do bakalářských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 
Vzorové testy testy z minulých let arrow-left 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se MNSP arrow-left 
Akreditované NMSP na FAST VUT v Brně arrow-right 
Směrnice pro přijímací řízení do mag. navazujících st. pr. arrow-left 
Přijímací zkoušky tématické okruhy... arrow-left 
Vzorové testy testy z minulých let arrow-left 
DOKTORSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se DSP arrow-left 
Akreditované DSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 


En  Ru

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT V BRNĚ


Na Fakultě stavební VUT v Brně jsou - v souladu s doporučeními EU - akreditovány strukturované studijní programy, tj. bakalářské studijní programy (BSP), na ně navazující studijní programy magisterské (NMSP) a studijní programy doktorské (DSP). Dále je uveden výčet akreditovaných navazujících magisterských studijních programů.    AKREDITOVANÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ PROGRAM   FORMA VÝUKY     VYUČOVACÍ JAZYK     DÉLKA STUDIA     POZNÁMKA  
NMSP N3504 - Architektura a rozvoj sídel    prezenční čeština 2 roky - - -
NMSP N3607 - Stavební inženýrství    prezenční čeština 1,5 roku - - -
NMSP N3607 - Stavební inženýrství    kombinovaná čeština 1,5 roku - - -
NMSP N3607 - Civil Engineering    prezenční angličtina 1,5 roku - - -
NMSP N3646 - Geodézie a kartografie    prezenční čeština 2 roky - - -
NMSP Rxxxx - Rizikové inženýrství    prezenční čeština 2 roky *)

*) Jde o celoškolský navazující magisterský studijní program, ve kterém se Fakulta stavební VUT v Brně podílí na uskutečňování výuky na oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí. Celé studium však po organizační a právní stránce (dle čl. 4 odst. 4 písm. a Statutu VUT v Brně) zajišťuje vysokoškolský Ústav soudního inženýrství VUT v Brně. Zájemci o studium tohoto studijního programu/oboru se musí přihlásit k přijímacímu řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně!


    OBORY A ZAMĚŘENÍ NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Dále je uveden výčet všech navazujících magisterských studijních programů, akreditovaných na Fakultě stavební VUT v Brně, jejich oborů a zaměření. Je zde potřeba upozornit, že ne všechny obory musí být otevřeny. Výčet studijních programů a oborů, otevíraných v daném akademickém roce, je vždy uveden v příslušné směrnici pro přijímací řízení.


NMSP N3504 - Architektura a rozvoj sídel (ARS) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce

 • obor: Architektura a rozvoj sídel (A)
  • zaměření: Architektura (ARC)
  • zaměření: Management architektury (MAR)
  • zaměření: Prostorové plánování (PPL)

NMSP N3607 - Stavební inženýrství (SI) · prezenční i kombinovaná forma studia · výuka v českém jazyce

 • obor: Pozemní stavby (S)
  • zaměření: Navrhování pozemních staveb (NPS)
  • zaměření: Konstrukce a statika staveb (KSS)
  • zaměření: Technická zařízení budov (TZB)
  • zaměření: Technologie a řízení staveb (TŘS)
 • obor: Stavebně materiálové inženýrství (M)
  • zaměření: (bez zaměření)
 • obor: Konstrukce a dopravní stavby (K)
  • zaměření: Konstrukce (KON)
  • zaměření: Dopravní stavby (DST)
 • obor: Vodní hospodářství a vodní stavby (V)
  • zaměření: (bez zaměření)
 • obor: Management stavebnictví (E)
  • zaměření: Ekonomika a řízení výstavby (VYS)
 • obor: Realizace staveb (R) · je otevírána pouze prezenční forma studia!
  • zaměření: (bez zaměření)

NMSP N3607 - Civil Engineering (CE) · prezenční forma studia · výuka v anglickém jazyce

 • obor: Building Constructions (S)
  • zaměření: Structural Engineering Design and Analysis (NPS)
  • zaměření: Building Constructions Design (KSS)
  • zaměření: Building Services (TZB)
  • zaměření: Construction Process Technology and Management (TRS)
 • obor: Building Material Engineering (M)
  • zaměření: (unspecified)
 • obor: Structures and Traffic Constructions (K)
  • zaměření: Constructions (KON)
  • zaměření: Traffic Structures (DST)
 • obor: Water Management and Water Structures (V)
  • zaměření: (unspecified)
 • obor: Civil Engineering Management (E)
  • zaměření: (unspecified)
 • obor: Construction Technology (R)
  • zaměření: (unspecified)
 • obor: Construction Engineering (-)
  • zaměření: (unspecified)

NMSP N3646 - Geodézie a kartografie (GK) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce

 • obor: Geodézie a kartografie (G):
  • zaměření: Inženýrská geodézie (IGE),
  • zaměření: Katastr nemovitostí a kartografická informatika (KNI).

Podrobnosti o jednotlivých studijních programech, o jejich konkrétních studijních plánech apod., si můžete přečíst na příslušné stránce horizontálního menu "Studium", např. v nabídce "Studijní programy" nebo "Studijní obory a zaměření".