English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO A. R. 2018-2019 · 2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI),  CIVIL ENGINEERING (CE)
 

Zveřejněno: 29.05.2018  | Přijímání přihlášek: 01.06.2018-15.07.2018  | Termín př. zkoušek: 13.08.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení ke studiu těchto navazujících magisterských studijních programů, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019:
· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce (čtyřsemestrální studium), oboru:
    - Geodézie a kartografie
· Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce (třísemestrální studium), oboru:
    - Městské inženýrství
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce (třísemestrální studium), oborů:
    - Pozemní stavby (S),
    - Konstrukce a dopravní stavby (K),
    - Stavebně materiálové inženýrství (M),
    - Vodní hospodářství a vodní stavby (V),
    - Management stavebnictví (E),
    - Realizace staveb (R).
· Stavební inženýrství (SI) s kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce (třísemestrální studium), oboru:
    - Pozemní stavby (S), zaměření: Navrhování pozemních staveb (NPS).
· Civil Engineering (CE) s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce (třísemestrální studium), oboru:
    - Building Construction (S), zaměření: Building Constructions Design (NPS).
Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek najdete ve směrnici pro přijímací řízení. FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek.