VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
menu
OBECNÉ INFORMACE
pro uchazeče o studium
Informace pro uchazeče o studium arrow-left 
Jak se stát studentem FAST VUT v Brně arrow-left 
Dny otevřených dveří na FAST VUT v Brně arrow-left 
BAKALÁŘSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se BSP arrow-left 
Akreditované BSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do bakalářských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 
Vzorové testy testy z minulých let arrow-left 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se MNSP arrow-left 
Akreditované NMSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do mag. navazujících st. pr. arrow-left 
Přijímací zkoušky tématické okruhy... arrow-left 
Vzorové testy testy z minulých let arrow-left 
DOKTORSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se DSP arrow-left 
Akreditované DSP na FAST VUT v Brně arrow-right 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 


En  Ru

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT V BRNĚ


Na Fakultě stavební VUT v Brně jsou - v souladu s doporučeními EU - akreditovány strukturované studijní programy, tj. bakalářské studijní programy (BSP), na ně navazující studijní programy magisterské (NMSP) a studijní programy doktorské (DSP). Dále je uveden výčet akreditovaných doktorských studijních programů.    AKREDITOVANÉ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ PROGRAM   FORMA VÝUKY     VYUČOVACÍ JAZYK     DÉLKA STUDIA     POZNÁMKA  
DSP P3607 - Stavební inženýrství (SI)    prezenční čeština 4 roky - - -
DSP P3607 - Stavební inženýrství (SI)    kombinovaná čeština 4 roky - - -
DSP P3607 - Civil Engineering (CE)    prezenční angličtina 4 roky - - -
DSP P3607 - Civil Engineering (CE)    kombinovaná angličtina 4 roky - - -
DSP P3646 - Geodézie a kartografie (GK)    prezenční čeština 3 roky - - -
DSP P3646 - Geodézie a kartografie (GK)    kombinovaná čeština 3 roky - - -

Poznámka:

 • Studium DSP Geodézie a kartografie (GK) je zahajováno "klasicky" v zimním semestru daného akademického roku; studium DSP Stavební inženýrství (SI) a Civil Engineering (CE) je zahajováno od letního semestru téhož akademického roku (je vypisováno především pro absolventy 1,5letých navazujících magisterských studijních programů, kteří končí studium složením státních závěrečných zkoušek na konci zimního semestru akademického roku, pro který je přijímací řízení vypsáno).


    OBORY A ZAMĚŘENÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Dále je uveden výčet všech doktorských studijních programů, akreditovaných na Fakultě stavební VUT v Brně, a jejich oborů. Je zde potřeba upozornit, že ne všechny studijní programy, nebo jejich obory, musí být v každém akademickém roce otevřeny. Výčet studijních programů, otevíraných v daném akademickém roce, je vždy uveden v příslušné směrnici pro přijímací řízení.

DSP P3607 - Stavební inženýrství (SI) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce

 • obor: 3607V009 - Konstrukce a dopravní stavby,
 • obor: 3607V027 - Vodní hospodářství a vodní stavby,
 • obor: 3607V038 - Management stavebnictví,
 • obor: 3608V001 - Pozemní stavby,
 • obor: 3911V006 - Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství.
DSP P3607 - Stavební inženýrství (SI) · kombinovaná forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: 3607V009 - Konstrukce a dopravní stavby,
 • obor: 3607V027 - Vodní hospodářství a vodní stavby,
 • obor: 3607V038 - Management stavebnictví,
 • obor: 3608V001 - Pozemní stavby,
 • obor: 3911V006 - Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství.
DSP P3607 - Civil Engineering (CE) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: 3607V009 - Constructions and Traffic Structures,
 • obor: 3607V027 - Water Management and Water Structures,
 • obor: 3607V038 - Civil Engineering Management,
 • obor: 3608V001 - Building Constructions,
 • obor: 3911V006 - Physical and Building Materials Engineering
DSP P3607 - Civil Engineering (CE) · kombinovaná forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: 3607V009 - Constructions and Traffic Structures,
 • obor: 3607V027 - Water Management and Water Structures,
 • obor: 3607V038 - Civil Engineering Management,
 • obor: 3608V001 - Building Constructions,
 • obor: 3911V006 - Physical and Building Materials Engineering
DSP P3646 - Geodézie a kartografie (GK) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: 3646V003 - Geodézie a kartografie.
DSP P3646 - Geodézie a kartografie (GK) · kombinovaná forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: 3646V003 - Geodézie a kartografie.

Podrobnosti o jednotlivých studijních programech, o jejich konkrétních studijních plánech apod., si můžete přečíst v menu "studium", nabídce "studijní programy" nebo "studijní obory a zaměření".