English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Přijímací řízení pro akademický rok 2018-2019


Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu těchto doktorských studijních programů:

· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: 01. 05. - 31. 05. 2018  |   Termín př. zk.: 15. 06. 2018
 
  |   Témata doktorských studií: GK(P), GK(K)
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: 15. 06. - 31. 07. 2018  |   Termín př. zk.: 07. 09. 2018
 
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: 15. 06. - 31. 07. 2018  |   Termín př. zk.: 07. 09. 2018
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: 18. 10. - 10. 12. 2018  |   Termín př. zk.: 01. 02. 2019
 
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: 18. 10. - 10. 12. 2018  |   Termín př. zk.: 01. 02. 2019
 
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 

Uchazeči o studium těchto DSP se hlásí k vypsaným tématům doktorského studia, která schvaluje Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně. Bližší podrobnosti najdete ve směrnici pro přijímací řízení. Fakulta stavební VUT preferuje i ekonomicky zvýhodňuje podání elektronické přihlášky.