English

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAST VUT V BRNĚ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


DSP GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ A CIVIL ENGINEERING

Uchazeči o studium v DSP se hlásí ke konkrétním tématům doktorského studia, vypsaným pro daný obor DSP školícím pracovištěm (viz aktuality). Na stránce aktualit najdete též směrnici pro přijímací řízení.