VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
menu
OBECNÉ INFORMACE
pro uchazeče o studium
Informace pro uchazeče o studium arrow-left 
Jak se stát studentem FAST VUT v Brně arrow-left 
Dny otevřených dveří na FAST VUT v Brně arrow-left 
Zprávy o průběhu př. řízení v předcházejících letech arrow-left 
Fotoalbum vybraných fotografií fakulty arrow-left 
BAKALÁŘSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se BSP arrow-left 
Akreditované BSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do bakalářských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 
Vzorové testy priklady z minulých let arrow-left 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se MNSP arrow-right 
Akreditované NMSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do mag. navazujících st. pr. arrow-left 
Přijímací zkoušky tématické okruhy... arrow-left 
Vzorové testy z minulých let arrow-left 
DOKTORSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se DSP arrow-left 
Akreditované DSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do doktorských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 


En  Ru

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2015-2016

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů pro a. r. 2015-2016 již bylo ukončeno.

 

Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2016-2017


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI), CIVIL ENGINEERING (CE)
 Zveřejněno: 20.11.2015  | Přijímání přihlášek: 01.12.2015-31.03.2016  | Termín přijímacích zk.: 20.-24.06.2016

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2016-2017:

 • Geodézie a kartografie (GK) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce (čtyřsemestrální studium), oboru:
  • „Geodézie a kartografie“
 • Stavební inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce (třísemestrální studium), oborů:
  • „Pozemní stavby“ (S)
  • „Konstrukce a dopravní stavby“ (K)
  • „Stavebně materiálové inženýrství“ (M)
  • „Vodní hospodářství a vodní stavby“ (V)
  • „Management stavebnictví“ (E)
  • „Realizace staveb“ (R)
 • Stavební inženýrství (ME) s kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce (třísemestrální studium), oboru:
  • „Pozemní stavby“ (S), zaměření: "Navrhování pozemních staveb"
 • Civil Engineering (CE) s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce (třísemestrální studium), oboru:
  • "Building Construction" (S), zaměření: „Building Constructions Design“
Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek najdete ve směrnici pro přijímací řízení. FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek.