English

Detailní informace o místnosti Z458

budovaZ2
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVHK – Ústav vodního hospodářství krajiny