English

Detailní informace o místnosti Z452

budovaZ2
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěCHE – Ústav chemie