English

Detailní informace o místnosti Z445

budovaZ2
podlaží4NP
účelpředsíň
kapacita0
pracovištěCHE – Ústav chemie