English

Detailní informace o místnosti Z420

budovaZ1
podlaží4NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVST – Ústav vodních staveb