English

Detailní informace o místnosti Z340

budovaZ2
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěCHE – Ústav chemie