English

Detailní informace o místnosti Z339

budovaZ2
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěCHE – Ústav chemie