English

Detailní informace o místnosti Z314

budovaZ1
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěVHO – Ústav vodního hospodářství obcí