English

Detailní informace o místnosti Z312

budovaZ1
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěVHO – Ústav vodního hospodářství obcí