English

Detailní informace o místnosti Z235

budovaZ1
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěMAT – Ústav matematiky a deskriptivní geometrie