English

Detailní informace o místnosti Z230

budovaZ1
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěMAT – Ústav matematiky a deskriptivní geometrie