English

Detailní informace o místnosti Z223

budovaZ1
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěMAT – Ústav matematiky a deskriptivní geometrie