English

Detailní informace o místnosti Z204

budovaZ1
podlaží2NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěMAT – Ústav matematiky a deskriptivní geometrie