English

Detailní informace o místnosti Z168

budovaZ2
podlaží1NP
účelpřípravna
kapacita0
pracovištěFYZ – Ústav fyziky