English

Detailní informace o místnosti Z146

budovaZ2
podlaží1NP
účelkancelář
kapacita0
pracovištěSPV – Ústav společenských věd