English

Detailní informace o místnosti Z145

budovaZ2
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSPV – Ústav společenských věd