English

Detailní informace o místnosti Z144

budovaZ2
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSPV – Ústav společenských věd