English

Detailní informace o místnosti Z123

budovaZ1
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěFYZ – Ústav fyziky