English

Detailní informace o místnosti Z067

budovaZ2
podlaží1S
účelchodba
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů