English

Detailní informace o místnosti R719

budovaR
podlaží7NP
účelpracovna učitelů
kapacita
pracovištěEKR – Ústav stavební ekonomiky a řízení