English

Detailní informace o místnosti R713

budovaR
podlaží7NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěEKR – Ústav stavební ekonomiky a řízení