English

Detailní informace o místnosti R707

budovaR
podlaží7NP
účelarchiv/depozit
kapacita0
pracovištěEKR – Ústav stavební ekonomiky a řízení