English

Detailní informace o místnosti R509

budovaR
podlaží5NP
účelkancelář
kapacita
pracovištěOVV – Oddělení vnitřních a vnějších vztahů