English

Detailní informace o místnosti R416

budovaR
podlaží4NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita
pracovištěEKR – Ústav stavební ekonomiky a řízení