English

Detailní informace o místnosti R304

budovaR
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita
pracovištěEKR – Ústav stavební ekonomiky a řízení