English

Detailní informace o místnosti R302

budovaR
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita
pracoviště