English

Detailní informace o místnosti E610

budovaE
podlaží6NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěTST – Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb