English

Detailní informace o místnosti E509

budovaE
podlaží5NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěTZB – Ústav technických zařízení budov