English

Detailní informace o místnosti E2608b

budovaE2
podlaží6NP
účelpracovna učitelů
kapacita
pracovištěARC – Ústav architektury