English

Detailní informace o místnosti E2510

budovaE2
podlaží5NP
účelpracovna učitelů
kapacita
pracovištěARC – Ústav architektury