English

Detailní informace o místnosti E2308

budovaE2
podlaží3NP
účelpracovna učitelů
kapacita
pracovištěARC – Ústav architektury